คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของจองนาว

1 มิถุนายน 2565

บริษัท สปอร์ทอินฟินิตี้ จำกัด (ในที่นี้เรียก จองนาว” หรือ “เรา” หรือ “บริษัท”) ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบของเรา ในเรื่องของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย รวมถึงการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประการอื่น ๆ ของผู้ใช้บริการ (ในที่นี้เรียก “ท่าน” หรือ “ลูกค้า” หรือ “ผู้ใช้งาน”)

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม ทั้งการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้อง และปกป้องข้อมูลเหล่านั้นจากการใช้ในทางที่ผิดและความผิดพลาด ตลอดจนปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างถูกต้อง

คำแถลงว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (คำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัว”) เป็นการแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมอย่างไร ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ที่เราอาจจะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ ตลอดจนวิธีการเข้าถึง แก้ไข และวิธีการใช้สิทธิของท่านในการดำเนินการประการอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจคำแถลงฉบับนี้ ก่อนให้ความยินยอมแก่เรา ในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการอื่น ๆ หากท่านอายุน้อยกว่า 20 ปี บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองของท่านจำเป็นต้องให้ความยินยอมเป็นการเพิ่มเติม

 

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านมอบให้แก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตำแหน่งที่ตั้งของสนามกีฬา และ/หรือ ระยะเวลาการใช้งานสนามกีฬา และรหัสบัญชีผู้ใช้จองนาวของท่านเมื่อท่านจองสนามกีฬา หรือเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยจองนาว

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรายังอาจเก็บข้อมูลการใช้งานบางประการโดยอัตโนมัติ เช่น เลขที่อยู่ IP ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ประเทศ การตั้งค่าการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเฉพาะเจาะจง บราว์เซอร์ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของท่าน เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน การตั้งค่าภาษา และหน้าเว็บไซต์ที่แสดงแก่ท่าน หากท่านใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อใช้งานแอปหรือโมบายล์เว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลที่ระบุถึงอุปกรณ์พกพาของท่าน เช่น หมายเลขของอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ (โดยได้รับอนุญาตจากท่าน) และการตั้งค่าและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์

เมื่อท่านจองสนามกีฬา หรือซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบของเราจะบันทึกว่าท่านจองด้วยวิธีใดและจากเว็บไซต์ใด เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการผ่านทางคุกกี้ แท็ก และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ดังรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

หากท่านตัดสินใจจองโค้ชหรือกิจกรรมด้านกีฬาอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม เราอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านอย่างจำกัด ซึ่งรวมถึง เพศ วันเกิด ส่วนสูง และน้ำหนัก และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดพิเศษใด ๆ ที่เราจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของท่าน

หากท่านต้องการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือติดต่อหาเราผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย เราจะเก็บข้อมูลของท่านจากช่องทางอื่น ๆ นั้นด้วยเช่นกัน

เมื่อท่านเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสนามกีฬา หรือกิจกรรมที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของจองนาว เราจะเก็บข้อมูลของท่านที่อยู่ในรีวิวความคิดเห็น

เมื่อกฎหมายกำหนด เรายึดหลักทางกฎหมายต่อไปนี้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • การปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำกับท่าน - เราจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเพื่อให้บริการการจองที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน ตอบคำถามและคำขอรับบริการจากท่าน และให้ความช่วยเหลือด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • ผลประโยชน์ทางกฎหมาย - เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเพื่อความปลอดภัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บหนี้ เพื่อตรวจสอบและป้องกันกลฉ้อฉล เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่น หรือสิทธิหรือทรัพย์สินของเราเอง เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุง ปรับแต่ง และให้บริการการจองการเดินทางของเราและบริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่าน และเพื่อสนองตอบต่อคำขอทางกฎหมาย คำสั่งศาล และกระบวนการทางกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย - เราจำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และข้อกําหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความยินยอมสำหรับหมวดหมู่พิเศษของข้อมูลส่วนตัว และการสื่อสารการตลาดทางตรง - เราต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนและการส่งการสื่อสารการตลาดทางตรง ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารทางการตลาดทางตรงเวลาใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ปกป้องผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงสุด - เราอาจดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตหรือสุขภาพของปัจเจกบุคคล

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ในการ:

 • จัดหาบริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น การสร้างบัญชีผู้ใช้ การดำเนินการและยืนยันการจองของท่าน และการสื่อสารกับท่านเกี่ยวบริการที่ท่านร้องขอ (เช่น การจองล่วงหน้า หรือบริการแชตหลังการจอง (ไม่รวมหมายเลขบัตรเครดิต) คำขอพิเศษ การยกเลิกการจอง ของกำนัล
 • ส่งอีเมลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
 • ออกแบบสอบถามความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับบริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านอาจเยี่ยมชม
 • ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน และสำหรับการฝึกอบรมภายใน
 • ปกป้องความปลอดภัยของท่านและของเว็บไซต์
 • ใช้สิทธิหรือข้อผูกพันที่ได้รับมอบอำนาจหรือกำหนดไว้ด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการตอบสนองต่อคำขอและการเรียกร้องทางกฎหมาย

เมื่อท่านดำเนินการจองบนหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอปของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราอาจได้รับข้อมูลบางประการ เช่น ชื่อและข้อมูลการจองของท่าน รวมถึงสนามกีฬาที่ท่านจอง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจองของท่าน และระบุว่าการจองของท่านมาจากช่องทางใด

หากการจองผ่านช่องทางออนไลน์ของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือนจำนวนสูงสุดสองข้อความให้ท่านดำเนินการต่อ เราเชื่อว่าบริการเพิ่มเติมนี้มีประโยชน์สำหรับท่านเพราะท่านดำเนินการจองต่อได้โดยไม่ต้องค้นหาสนามกีฬานั้น ๆ อีกครั้งหรือกรอกข้อมูลการจองใหม่ตั้งแต่ต้น การแจ้งเตือนเหล่านี้เป็นการสื่อสารเพียงครั้งเดียวและข้อมูลการจองที่ใช้สำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบของเราตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของเราตามรายละเอียดด้านล่าง

โปรดทราบว่าอีเมลยืนยันที่ส่งให้ท่านหลังการจองไม่ใช่ข้อความทางการตลาด ข้อความเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจองสนามกีฬา หรือการเข้าจองเข้าร่วมกิจกรรมของท่าน โดยระบุข้อมูลสำหรับการเช็คอิน ณ สนามกีฬาที่ท่านได้จองไว้

 

การติดต่อสื่อสารบนเว็บไซต์

เราให้บริการเครื่องมือหลากหลายแก่ท่านและพันธมิตรสนามกีฬา ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสนามกีฬาและการจองที่มี โดยกำกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการจอง หรือติดต่อสนามกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และผ่านช่องทางอื่นที่เราอาจจัดหาให้

เราอาจเข้าถึงการติดต่อสื่อสาร และอาจใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อตรวจทาน ตรวจสอบ และวิเคราะห์การติดต่อสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย การป้องกันการฉ้อฉล การปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดทางกฎหมาย การสืบสวนถึงการกระทำที่อาจเป็นการประพฤติผิด การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การวิจัย การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูลและมอบข้อเสนอแก่ท่านซึ่งเราเชื่อว่าท่านอาจสนใจ บริการลูกค้าสัมพันธ์ และความช่วยเหลือทางเทคนิค เราสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการติดต่อสื่อสารหรือตรวจทานการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเราเชื่อด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า อาจมีเนื้อหาที่มีเจตนาร้าย เป็นการส่งข้อความสแปม หรืออาจเป็นอันตรายต่อท่าน หรือพันธมิตรสนามกีฬา เรา และบุคคลอื่น ๆ เราจะเป็นผู้รับและจัดเก็บข้อความและการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่ส่งออกหรือได้รับ โดยการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารของเว็บไซต์ของเรา พันธมิตรธุรกิจจากแพลตฟอร์มที่ท่านใช้ในการจองสนามกีฬา และพันธมิตรสนามกีฬา อาจเลือกที่จะติดต่อสื่อสารกับท่านโดยตรง ผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่น ๆ ซึ่งเรามิใช่ผู้ควบคุม

 

3. การแบ่งปันข้อมูลของท่าน

สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และการใช้บริการของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่าน ดังนี้:

 • ผู้จัดหาบริการด้านกีฬา เช่น สนามกีฬา (เช่น สนามกีฬาเฉพาะเจาะจงที่ท่านขอให้เราดำเนินการจองให้ เป็นต้น) และผู้จัดหากิจกรรม (เมื่อเป็นไปได้) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเล่นกีฬาของท่าน ผู้จัดหาเหล่านี้อาจติดต่อท่านหากจำเป็น เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองของท่าน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารกับท่านก่อนการเข้าใช้งานของท่าน หรือเพื่อตอบกลับข้อทบทวนที่ท่านอาจแจ้งไปถึง โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัดหาเอง 
 • ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการแก่เราในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล (เช่น เว็บโฮสติ้ง) หรือ ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การดำเนินการด้านบัตรเครดิตและการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด หรือการแจกจ่ายแบบสำรวจ เพื่อให้ความสะดวกแก่การให้บริการออนไลน์ และการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่าน และ/หรือ การป้องกันการฉ้อฉล ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลเท่าที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
 • พันธมิตรธุรกิจ ซึ่งเราอาจตกลงร่วมมือในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการ หรือผู้มอบผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์ของเรา ท่านจะทราบได้ว่าเมื่อใดผู้ให้บริการบุคคลที่สามมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านร้องขอ เนื่องจากชื่อของผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะปรากฏอยู่ โดยอาจปรากฏลำพังหรือควบคู่กับชื่อของเรา หากท่านเลือกที่จะรับบริการทางเลือกเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพันธมิตรธุรกิจเหล่านี้ ตัวอย่างของพันธมิตรธุรกิจ คือ (i) ลอยัลตี้โปรแกรมของบุคคลที่สาม ซึ่งทำให้ท่านส่วนลดในการจอง หรือการซื้อสินค้าและบริการ หรือ (ii) ผู้ให้บริการกิจกรรมของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ท่านจองผ่านเว็บไซต์ของเรา
 • หน่วยงานในสังกัดของเราผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลนี้โดยได้รับอนุญาตจากเรา และเป็นผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึงข้อมูลนี้ เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอ (ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ จัดการ และจัดการการจอง หรือจัดการการชำระเงิน "การลงชื่อเพียงครั้งเดียว และบริการลูกค้าสัมพันธ์)"   วิเคราะห์วิธีที่ท่านใช้แพลตฟอร์มอิสระและในเครือของเรา ปรับปรุงและมอบข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ และการตลาดใหม่และเป็นส่วนตัว ตรวจจับ ป้องกัน และตรวจสอบธุรกรรมและ/หรือกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และการละเมิดข้อมูล การตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบ/การปฏิบัติตามข้อกำหนด) หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น
 • เมื่อกฎหมายกำหนดหรืออนุญาต - เช่น เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือรับรองหรือเทียบเท่า ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อสืบค้นการทุจริตหรือการกระทำผิด หรือตามความจำเป็นอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายของเรา นอกจากนี้ โดยชอบด้วยกฎหมายที่บังคับใช้ จองนาวยังอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของจองนาว ผู้ใช้ และผู้อื่น
 • การปรับโครงสร้างธุรกิจ – เช่นเป็นส่วนหนึ่งของการขายใด ๆ การโอนสิทธิ์หรือการถ่ายโอนอื่น ๆ ของธุรกิจของเรา หรือการส่งต่อบริการไปยังผู้ให้บริการอีกราย เราจะขอความยินยอมจากท่านหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด

เรามอบการป้องกันที่เหมาะสม สำหรับการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เพื่อห้ามมิให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และเพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และเพื่อเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ นอกจากจะได้รับการเปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือเป็นไปตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม

4. วิธีเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขชื่อบัญชีผู้ใช้ ชื่อผู้จอง (ขึ้นกับนโยบายการยกเลิกการจองของการจองนั้น ๆ) และหมายเลขติดต่อของท่านได้อย่างง่ายดายในเวลาใดก็ได้ โดยการลงชื่อเข้าสู่บัญชีของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือติดต่อเราโดยไปที่หน้า ลูกค้าสัมพันธ์ หรือส่งอีเมลมาที่ support@jongnow.com เพื่อใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • การเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิ์ขอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเป็นผู้จัดเก็บได้ทุกเมื่อ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี หากกฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต เราอาจขอให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม ก่อนที่เราจะจัดหาข้อมูลดังกล่าว
 • การแก้ไขข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านซึ่งไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 • การลบข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เราลบบัญชีของท่านได้
 • ข้อจำกัดในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล: ท่านสามารถขอให้เรายุติการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว หากท่านได้คัดค้านการจัดเก็บข้อมูล และมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา เป็นต้น
 • การคัดค้านการจัดเก็บข้อมูล: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการคัดค้านการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดทางตรง
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิ์ทุกเมื่อในการเพิกถอนความยินยอมของท่าน โดยไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินการของเราตามที่ท่านยินยอมก่อนที่จะมีการเพิกถอนความยินยอมนั้น 
 • การนำข้อมูลไปใช้ในแพลตฟอร์มหรือระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน: หากเกี่ยวข้อง ท่านสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บให้แก่ท่านในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปและสามารถใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่านได้ ซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านก่อนตอบกลับคำขอของท่าน และจะตอบกลับภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในบางกรณี เช่น ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากบทบัญญัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะคำขอที่มีผลต่อการดำเนินการทางบัญชีของเรา การดำเนินการเรียกร้อง การดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการตรวจจับการฉ้อฉล และการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องกระทำ ซึ่งอาจไม่อนุญาตให้ลบข้อมูล หรือการทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม

 

5. การอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

จองนาวจะอัพเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อถึงเวลาสมควร เพื่อสะท้อนกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ของเรา ฟีเจอร์บนเว็บไซต์ของเรา หรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีการรวบรวมหรือวิธีการใช้ข้อมูล เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ท่านทราบในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยจะระบุวันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ไว้ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้น ท่านจึงควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เพื่อทราบถึงนโบยายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเรา นอกจากนี้ จองนาวยังจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ท่านทราบก่อนเริ่มนำมาใช้ และขออนุญาตจากท่านหากกฎหมายกำหนด

 

6. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เราอาจให้บริการลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งเรามิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") เมื่อท่านใช้ลิงก์เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์บุคคลที่สาม ท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา ท่านควรศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดการใช้งาน วิธีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่เราให้บริการลิงก์แก่ท่าน ก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นั้น ๆ

 

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ทางอีเมลที่ support@jongnow.com